Ապրանքի վերադարձ / փոխանակում

Առաքված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանաում կարելի է կատարել միայն, եթե առաքված պատվերը չի համապատասխանում կայքում նշված բնութագրերին։

Վերադարձ / փոխանակում կատարելու դեպքում պարզապես անհրաժեշտ է վճարել առաքման գումարը 700 դր՝ անկախ պատվիրված նվերների գումարի չափից:

Բոլոր մնացած դեպքերում առաքիչն իրավասու է հետ չընդունել / չփոխել պատվերը։