Կարմիր քաղցրություն

Փնջի բարձրությունը - 35-45 սմ
Կազմը ` վարդ, ալստրամերիա, կոնֆետներ

23 May 2022
00040
Ծաղիկներ

Loading...