Կարմիր քաղցրություն

Փնջի բարձրությունը - 35-45 սմ
Կազմը ` վարդ, ալստրամերիա, կոնֆետներ

00040
Ծաղիկներ