Նյու Յորք

Փնջի բարձրությունը - 50-60 սմ
Ծաղիկներ` վարդ, ալստրամերիա

00045
Ծաղիկներ