Ռեդ

Փնջի բարձրությունը - 60 սմ
Ծաղիկներ ` վարդ, ալստրամերիա

00004
Ծաղիկներ