«Առյուծներ» Սեվադա թևնոց

Նյութը՝ արծաթ
Քարը՝ կորունդ
Քաշը՝ 21 գր

Ուրարտական պանթեոնի գերագույն աստված Խալդիի սիմվոլներից է
առյուծը և շատ հաճախ նա պատկերվում է առյուծի վրա կանգնած։
Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ առյուծները, ցլերը, թռչունները, ինպես նաև
եղնիկները համարվում էին միջնորդներ երկնքի և երկրի միջև։

00267
Նվերներ