Ծաղկեփունջ «Օսլո»

Փնջի բարձրությունը - 50-60 սմ
Ծաղիկներ` վարդ, ալստրամերիա, մրգեր

Այսօր
00043
Ծաղիկներ

Loading...