Ծաղկեփունջ «Օսլո»

Փնջի բարձրությունը - 50-60 սմ
Ծաղիկներ` վարդ, ալստրամերիա, մրգեր

00043
Ծաղիկներ