Դեղձագույն վարդերի փունջ

Փնջի բարձրությունը - 60 սմ
Ծաղիկներ ` վարդ

00008
Ծաղիկներ